Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije društva BMD STIL

Snimka zaslona 2022 08 29 133038

KORISNIK:
BMD STIL d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:
„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije društva BMD STIL“

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Društvo BMD STIL d.o.o. kao energetski troškovna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije, projektom će provesti pet (5) mjera koje će riješiti problem potrebe za smanjenjem isporučene energije, kao i potrebu za povećanjem količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Provedbom mjera doprinijet će se cilju projekta, odnosno smanjenju isporučene energije te povećanju korištenja energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije Doprinijet će se i smanjenju emisije CO2.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je smanjenje udjela isporučene energije iz distribucijske mreže kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i promicanja energije iz obnovljivih izvora energije te povećanje količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije koja je potrebna za rad projektne cjeline.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):                                 44.057.382,50 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:                                                     19.822.416,30  kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:                                           17.06.2020. godine  – 30.06.2023. godine

KONTAKT OSOBA:                                                                           Dražen Bedeković, enu-oie@bmd.hr

 

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

  • BMD LOG d.o.o., OIB: 16282327650
  • BMD AGRO d.o.o., OIB: 60630955290
  • VINA BEDEKOVICH d.o.o., OIB: 21159487943
  • OPG DRAŽEN BEDEKOVIĆ, OIB: 08502352577
  • UDRUGA KRALJEVINA ZELINA, OIB: 93698366081
  • NOGOMETNI KLUB "STRMEC" BEDENICA, OIB: 39663311947
  • VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o., OIB: 18069115669
  • IZOLAMONT d.o.o., OIB: 57798126099

 

KORISNI LINKOVI:                           www.strukturnifondovi.hr
                                                          www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća BMD STIL d.o.o.


Ispis   E-mail