• shop@bmd.hr

Web trgovina

ARMATURNO ŽELJEZO (MREŽE I ČBR)

ARMATURNO ŽELJEZO (MREŽE I ČBR) - Betonski čelik za armiranje betonskih konstrukcija. Armaturne mreže, betonsko željezo u šipkama, izrađena armatura, vilice, distanceri.